4.1.3.1 Übungen zu 4.1.3

 

Übungen

 

4-4. Berechne die Stoffmenge folgender Stoffportionen:
a) 1,118 mg Silber Ag
b) 35 kg Aluminium Al
c) 2,500 g Gold Au
d) 80,55 g Nickel Ni
e) 1,3 kg Quecksilber Hg
f) 1 kg Brom Br2
g) 90 mg Kohlenstoff C
h) 16,5 kg Iod I2
i) 65 g Wasserstoff H2

 

4-5. Berechne die Masse folgender Stoffportionen:
a) 3,5 mol Cobalt Co
b) 0,2 mmol Uran U
c) 1,83 mol Mangan Mn
d) 0,005 mol Platin Pt
e) 4,1 mol Chlor Cl2
f) 0,0008 mmol Radium Ra
g) 6,53 mol Zink Zn
h) 52 mmol Argon Ar
i) 51 mol Wasserstoff H2

 

4-6. Berechne die Stoffmenge  (in kmol, mol oder mmol) folgender Stoffportionen:
a) 35 g  Kaliumchlorid KCl
b) 12,5 g Natriumsulfat Na2SO4
c) 216 mg Magnesiumdiphosphat Mg2P2O7
d) 750 kg Calciumoxid CaO
e) 1 kg Wasser
f) 0,6 kg Benzol C6H6
g) 24 g Ammoniumsulfat (NH4)2SO4
h) 43 g Chlor Cl2
i) 312 mg Calciumoxalat-hydrat, Calciumethandiat-hydrat CaC2O4 * H2O
k) 2,7 kg Anilin, Phenylamin, C6H5NH2

 

4-7. Berechne die Masse  (in kg, g oder mg) folgender Stoffportionen:
a) 2,3 mol Kaliumchromat K2CrO4
b) 0,77 mol Silberbromid AgBr
c) 156 mol Calciumphosphat Ca3(PO4)2
d) 1,14 mmol Kaliumcyanid KCN
e) 2,7 mol Kohlenstoff(IV)-oxid CO2
f) 5,1 mol Ethen, Ethylen, H2C=CH2
g) 140 mmol Aluminiumsulfat-18-hydrat Al2(SO4)3 * 18 H2O
h) 753 mol Natriumcarbonat-10-hydrat Na2CO3 * 10 H2O ("Kristallsoda")
i) 55 mmol Trichlormethan CHCl3 (Chloroform)
k) 1,4 mol Glycerin, Propantriol, CH2OH-CHOH-CH2OH

 

Lösungen